φύλλο 2

Δραστηριότητα 1η

Κωδικοποιείστε σύντομα και με δικά σας λόγια τα τρία επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Μαντίθεος για ν’ αποκρούσει την κατηγορία.

 

Δραστηριότητα 2η

α] Και οι δύο προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Γιατί κατά τη γνώμη σας ο Μαντίθεος επιλέγει την πρώτη εκδοχή; Τι πετυχαίνει σε σχέση με το κατηγορητήριο;

 

…τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς

…τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ ναυμαχίας

 

β] Στην παρακάτω πρόταση τι θα άλλαζε στη δύναμη της επιχειρηματολογίας του αν έλειπε το απαρέμφατοἐπιθυμεῖν; Τι προσπαθεί να δείξει στους δικαστές σε σχέση με την πολιτική του στάση;

 

οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων.

 

Δραστηριότητα 3η

Υποθέστε ότι είστε αντίδικοι με τον Μαντίθεο. Ο Μαντίθεος αποκρούει την κατηγορία της συμμετοχής στους ιππείς. Αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα να είναι ευνοϊκά διακείμενος στην ολιγαρχία. Προσπαθήστε να το ελέγξετε ερευνώντας:

 

Ποιο ήταν το πολιτικό καθεστώς όταν έφυγε από την Αθήνα και ποιο όταν επέστρεψε;

Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκε; Δείτε τι λέει ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά 1289b στις παρ. 35-40.

Συγκρίνετε τη στάση του Μαντίθεου ως πολίτη κατά τη διάρκεια του πολέμου με αυτή του Αθηναίου πολίτη όπως την παρουσιάζει ο Περικλής στον Επιτάφιο (40.2).

 

Δραστηριότητα 4η

Σαν αντίδικοι πώς θα απαντούσατε στο δικαστήριο; Γράψτε ένα κείμενο 200 λέξεων περίπου με ύφος που κρίνετε ότι ταιριάζει στην περίσταση και σχολιάστε τα αντίστοιχα κείμενα των άλλων ομάδων. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το πιο αποτελεσματικό;

 

Ομάδα 3, φύλλο 2

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο

φύλλο 2 (ομάδα 3)

Ημερομηνία: 2013-11-06

Από: εθε

Θέμα: 3η δρα

Όταν έφυγε υπήρχε ολιγαρχία και όταν επέστρεψε είχαν πάλι ολιγαρχία...
Το ιππικό ήταν ένα ισχυρό κομμάτι της ολιγαρχίας όποτε όπου υπήρχε το ιππικό υπήρχε και ολιγαρχία...

Ημερομηνία: 2013-11-06

Από: θανος

Θέμα: Απάντηση:3η δρα

Άρα Μαντιθεούλη άσε τα σάπια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ημερομηνία: 2013-11-06

Από: Β.Σ.

Θέμα: Απάντηση:Απάντηση:3η δρα

:)

Ημερομηνία: 2013-11-06

Από: εθε

Θέμα: 2η δρα

Ο Μαντίθεος θέλει να δείξει ότι κι αυτός μαζί με τους υπόλοιπους πέρασε τις ίδιες συμφόρες και ότι για αυτόν ήταν ένα άσχημο γεγονός και αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν με το μέρος των Τριάκοντα...

Ημερομηνία: 2013-11-06

Από: εθε

Θέμα: 1η δρα

1) Λέει ότι δεν βρισκόταν στην Αθήνα και ότι είχε πάει στον Πόντο στο Σάτυρο
2) Η κατάστασις ήταν δημόσια οπότε μπορούσε ο οποιοσδήποτε να σβήσει και να γράψει όποιο όνομα θέλει.
3) Το όνομά του δεν ήταν γραμμένο στα επίσημα αρχεία της βουλής που κανείς δεν μπορεί να τα παραβιάσει.

Νέο σχόλιο